Pensionsanalys- Avstämning och kontroll av korrekt pensionsavsättning

En av fem anställda är felförsäkrade. Betalar du rätt pension för dina anställda?

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på.

FörsäkringsGirots granskningar visar att så många som var femte anställd varit felförsäkrad.
Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är både rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrera fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner.

Lösningen heter FGirot Pensionsanalys

Betalar ni för mycket i pension eller för lite? Säkerställ att rätt personer är försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön (PGL) och sjukpensionsgrundande lön (SPGL). Låt oss göra en FGirot Pensionsanalys. Analysen ger svar på:

  • Hur ert nuläge ser ut baserat på er pensionspolicy och rådande regelverk.
  • Hur många anställda som ligger felförsäkrade.
  • Hur stor er riskexponering är.
  • Hur stor extra kostnad era felaktiga inbetalda pensioner innebär.
  • Hur stor er eventuella pensionsskuld är.

Med FGirot får ni en total överblick och kontroll av er pensions- och försäkringsadministration så att ni kan göra rätt och fatta rätt beslut.

 

Kundcase

Vill du veta mer om hur Praxair administrerar sina tjänstepensioner och försäkringar? Läs hela kundcaset här!

FGirot Fullservice

Läs mer om FGirot Fullservice – Vi tar hand om er pensions- och försäkringsadministration. Ett tryggt alternativ för er som vill ha en komplett lösning för hela processen.

FGirot Självservice

Läs mer om FGirot Självservice – tjänster för både HR och ekonomi som kvalitetssäkrar och förenklar er vardag och samtidigt ger er full kontroll över hela processen.

Pensionsanalys
* Den här är viktig!