FAQ

Det nya IT- systemet

Vad är det för satsning som FörsäkringsGirot gör och vad är bakgrunden till den?
FörsäkringsGirot har i sitt strategiarbete identifierat ett antal nyckelområden som behöver utvecklas för att vi ska fortsätta att vara framgångsrika på marknaden och för att vi ska nå vår vision. FörsäkringsGirots målbild för 2022 är att vi ska vara marknadsledande och den naturliga partnern för arbetsgivarna när det gäller tjänstepensionsadministration. Därför kommer vi bland annat att storsatsa på att utveckla ett helt nytt IT-system som ska ersätta COINS systemet.

Vad är målet med satsningen?
Målsättningen är att kunna fortsätta erbjuda en tjänstepensionsadministration av toppklass som ligger i framkant. Det nya systemet kommer att vara enkelt, funktionellt, användarvänligt och ge en modern användarupplevelse. Dessutom kommer det nya systemet att innebära att vi kan erbjuda en helt digitaliserad tjänst som även möjliggör en snabbare utveckling av kundfunktionalitet.

Varför gör ni de här förändringarna nu?
Vi har ett starkt tillväxtfokus och för att kunna hantera betydligt fler än dagens 300 000 individer behöver vår process vara en ”automatiserad motorväg”. Det är även en förutsättning för att leverera med hög kvalité och fortsätta att ha ett väldigt högt NKI.

Hur kommer det nya IT systemet att påverka COINS?
Utvecklingen av det nya systemet kommer att ske parallellt med att COINS driftas som vanligt. Det innebär att vi och kunderna kommer att jobba i COINS tills dess att det nya systemet är klart. Vi beräknar att det nya systemet produktionssätts under 2021–2022. När det nya systemet är på plats och migreringen av alla våra kunder från COINS till det nya systemet är genomfört så kommer COINS även att vara avvecklat.

Vad kommer det nya IT systemet innebära för oss kunder?
Det nya systemet kommer att innehålla ny funktionalitet som underlättar och förenklar vardagen för våra kunder. Det kommer att stödja ett modernt arbetssätt och att vi kan utveckla ny kundfunktionalitet snabbare. Men det som kunderna framförallt kommer att märka av är att gränssnittet och användarupplevelsen kommer att bli väsentligt mycket bättre.

Vad är det för förändring som kommer att ske med er IT-utveckling
Vi har fattat ett beslut om att utveckla ett helt nytt, nästa generations, IT-system. Vi är idag ledande inom tjänstepensionsadministration och vår ambition är att erbjuda marknadens bästa systemstöd. Därför kommer vi att, tillsammans med, vår svenska partner Svenska Försäkringsfabriken utveckla ett nytt IT-system.

Varför avslutar ni samarbetet med er IT utvecklare i Kuala Lumpor?
FörsäkringsGirot är ledande inom tjänstepensionsadministration och vår ambition är att erbjuda marknadens bästa systemstöd. Därför flyttar vi vår utveckling av nästa generations tjänstepensionsadministrationssystem till Sverige. Det innebär att utvecklingen kommer att ske närmare kund, med resurser som är specialiserade på utveckling av försäkringsadministrationssystem vilket skapar förutsättningar för ett system i toppklass. 

Varför lägger ni er IT utveckling på en extern leverantör?
För att säkerställa den mest effektiva och kompetenta utvecklingen så väljer vi att samarbeta med Svenska Försäkringsfabriken som är en specialiserad leverantör med resurser som är dedikerade för utveckling av systemstöd för försäkringsadministration. Vi kommer tillsammans att driva utvecklingen.

Vilka är Svenska Försäkringsfabriken?
Vi kommer att använda Svenska Försäkringsfabriken, www.forsakringsfabriken.se, org.nr:556684-1838 för utvecklingen av vårt helt nya IT-system. De är ett svenskägt företag som är baserat i Umeå. De är b la specialister på digitaliserad försäkringsfullmakts-administration samt utvecklar systemstöd för försäkringsadministration. De har funnits sedan 2005 och har ett trettiotal banker och försäkringsbolag som t ex Skandia, SEB, Länsförsäkringar och SPP som kunder. De har även kunder i andra branscher såsom exempelvis Skatteverket, Ericsson och Tieto.

Vart vänder vi oss om vi har frågor?
 Ni kan skicka era frågor till kund@fgirot.se eller till er kontaktperson här hos oss.