Faktainsamling för ekonomi

Önskas periodisering av premiekostnaden?

Ja :

Nej