FGirot Självservice- Erbjuder tjänster för både HR och ekonomi som kvalitetssäkrar och förenklar er vardag samtidigt som ni får full kontroll över hela processen.

Tjänstepensionsadministration är tidskrävande, komplex och riskfylld

De flesta företag upplever att administrationen av de anställdas tjänstepensioner är tidskrävande och komplex. Det kan vara svårt att utan effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade processer göra rätt i varje steg när det är så många olika variabler, lagar och regler att hålla reda på. 

FörsäkringsGirots granskningar visar att så många som var femte anställd varit felförsäkrad.

Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för att säkerställa att de anställda är både rätt försäkrade och har rätt pensionsgrundande lön. Administrera fel innebär dessutom stora risker för ökade kostnader och förlorade förmåner.

Lösningen heter FGirot Självservice

Med vår självservicetjänst FGirot Självservice får ni tillgång till vår webbaserade tjänst ”Mitt FGiro”. Via ”Mitt FGiro” får ni ett kvalitetssäkrat systemstöd för att kunna hantera rapporteringen av de anställdas tjänstepensioner. Med Mitt FGiro kan ni:

  • Säkerställa rätt pensionsgrundande lön, identifiera och åtgärda avvikelser.
  • Genomföra korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer. 
  • Följa upp alla anställdas tjänstepension på individnivå.
  • Vi tar hand om hela ert fakturaflöde och utför betalning.
  • Vi levererar en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag.

ni får helt enkelt en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel pensions- och försäkringsadministration. Oavsett om ni är kollektivavtalsbundna eller inte kan ni vara trygga med att de anställda får rätt penions- och försäkringsförmåner.

Kundcase

Hållbara tjänstepensioner för alla anställda – läs hur Jeanette Andersson, HR Coordinator Pension & Benefits på E.ON arbetar för att ge E.ONs anställda en tjänstepensionslösning som är modern, transparent och ger E.ON full kontroll på hela processen. Läs hela kundcaset här!

Produktblad - FGirot Självservice

Vill du veta mer om FGirot Självservice? Fyll i din e-post nedan så skickar vi en länk där du laddar ned produktbladet.

Email *

Andra erbjudanden

Läs mer om FGirot Fullservice – Vi tar hand om er pensions- och försäkringsadministration. Ett tryggt alternativ för er som vill ha en komplett lösning för hela processen.

Kontakta oss

FGirot Självservice
* Den här är viktig!