FörsäkringsGirot erbjuder två typer av utbildningar, COINS grundutbildning och företagsanpassade utbildningar.

Företagsanpassad utbildning i COINS

Efter en genomförd utbildning har ni grundläggande kunskap om COINS och kan känna trygghet i att ni arbetar smart i systemet.

Ni får tips och råd om hur ni arbetar effektivt och hur ni enkelt hittar information i COINS. Med FörsäkringsGirots företagsanpassade utbildning får ni:

  • En lärarledd utbildning anpassad till företagets önskemål och behov
  • Administrativt stöd med inbjudningar, utvärderingar och tester
  • Genomgång av utvärderingar

Kontakta oss

Företagsanpassad utbildning i COINS
* Den här är viktig!